Lesbisch Archief Nijmegen, voor jou en van jou

Steun Lesbisch Archief Nijmegen [LANijmegen], word Vriendin!

januari 1983, De Feeks viert haar vijfjarig bestaan in kafee De Feeks. Lesbisch Archief Nijmegen is in oprichting, vandaar de oproep om herinneringen te delen.In 2021 bestaat Lesbisch Archief Nijmegen officieel 36 jaar. Het beheer van de collectie en de archiefruimtes, de [financiële] administratie en subsidies aanvragen wordt gedaan door vrijwilligers. De afgelopen jaren waren er gelukkig Vriendinnen die ons werk ondersteunden met een maandelijkse bijdrage. Dankzij deze Vriendinnen [v t/m m] is er koffie of thee bij de taart. Kunnen we folders printen, software, internet en telefoon betalen.

1983, DA'S EEN POT DA'S ZEKER!  gemaakt door Nel Bootsma, Paula van der Steenstraeten en Tiny Zijlstra.

Word Vriendin van LANijmegen

Vind jij het ook belangrijk dat de [Nijmeegse] vrouwen- en lhbti-geschiedenis zonder betaalmuur online komt? Word Vriendin door maandelijks een bedrag vanaf  € 7,50,-  over te maken naar Stichting Vriendin te Nijmegen: NL25 INGB 0001 4727 09 o.v.v. 'vriendin'. Ook eenmalig donaties zijn meer dan welkom! LANijmegen kan je steun goed gebruiken en is een culturele ANBI. Voor donaties aan een culturele ANBI geldt extra giftenaftrek.

**********
DA'S EEN POT DA'S ZEKER is een Nijmeegse videoproductie uit 1983. Ineke en Frances [De Feeks] en Diny en Marleen vertellen over potteus Nijmegen en hoe het in Nijmegen was voor een lesbische vrouw in de jaren '70. De moederbanden gingen helaas verloren tijdens een brand. De distributie werd gedaan door Cinemien. Maar in 2018 levert navraag bij Cinemien, EYE Amsterdam en Beeld & Geluid Hilversum niets op. Dus LAN heeft nog de enige versie! De oplossing is nu de [grijsgedraaide] vhs-band professioneel te laten digitaliseren en bewerken. Dat geldt trouwens voor de hele LAN videocollectie. Als we het geld er voor hadden, was die collectie allang online.


Gegevens voor de ANBI-status

Lesbisch Archief Nijmegen werd in 1985 opgericht om het [Nijmeegs] lesbisch erfgoed te verzamelen en te behouden. Nu is LANijmegen breder gericht op het verzamelen en beter inzichtelijk maken van de [Nijmeegse] vrouwen- en lhbti-geschiedenis. Lees meer over de doelstelling van LAN.
. LANijmegen beheert twee stichtingen: Stichting Nijmeegse Lesbisch Archief [rsin 805507863 / kvk 41056430] en Stichting Vriendin [rsin 814804251 / kvk 41057416].
. Stichting Vriendin ontvangt donaties en subsidiegelden op bankrekening NL25 INGB 0001 4727 09. Stichting NLA heeft geen bankrekening.
. Het bestuur van beide stichtingen bestaat uit prof. dr. Mieke Verloo (voorzitter ) en drs. Linda Mans (secretaris / penningmeester ). Een derde bestuurslid wordt gezocht voor de taak van penningmeester. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werk.
. Het beheer wordt gedaan door vrijwilligers. Voor de verschillende projecten vragen we subsidie aan. Wanneer de financiën het toelaten, huurt LAN voor digitalisering van de collectie en het werk aan de projectwebsites een professional in.

Lees voor een beknopt financieel verslag de LAN-ANBI verantwoording 2020 en het LAN-beleidsplan 2021/2022. Zie ook de 'lopende projecten' in de linker kolom.
word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen
Over LANijmegen
korte geschiedenis
doelstelling van LAN
word Vriendin

LAN-nieuwsbrief
links & tips
contact & privacy
wat LANijmegen doet
archieven
tentoonstellingen
websites
regenboogwandelingen

POTTENKIJKER 2000
Aardigheden
Mädchen in Uniform
Anita, Sophia en Lida
Cris tot k.d. en meer
lesbische pulpromans

Vrouwen van Nijmegen, twintig jaar in beweging
© LANijmegen  |  doneren: Stichting Vriendin NL25 INGB 0001 4727 09  |     |  website: fotografica-nijmegen.nl